top of page

Existrong

Galeri Zilberman, 2011

 

 

EXISTRONG is an exhibition that focuses on humans and their minds’ reconciliation beyond visible difficulties and is nourished directly from this place. As it is, it prefers man’s very own experience of life which is woven by mistake, flaw, anxiety, and most significantly subjectivity over objective, neutral and truthful reality and candidly opens this special place to public sharing. Lie ahead artists are the visual and communication technologies with their ability to reverse this flow, to create alternative life in gradually moving life. This selection of  photographs, videos and e-datas whose boundaries are defined by pixels is composed of art’s main, all time medium struggle of existence from his viewfinder.

 

 

VARGÜCÜ, görünen güçlüklerin ötesinde, insana ve o’nun zihnindeki uzlaştırmalara odaklanan, doğrudan bu alandan beslenen bir sergi. Bu haliyle, insanın hata, kusur, kaygı ve en önemlisi müthiş bir heyecanla örülü öznel, biricik yaşam deneyimini; nesnel, tarafsız, doğru gerçeklere yeğliyor ve bu özel alanı samimiyetle paylaşıma açıyor. Görüntü ve iletişim teknolojileri, akışı gitgide hızlanan yaşamda, bu akışı tersine çevirebilme, alternatif yaşam yaratma olasılıklarıyla sanatçıların önünde duruyor. Sınırları piksellerle tanımlı, fotoğraf, video ve e-verilerden oluşan bu seçki, sanatın tüm zaman ve coğrafyalardaki en temel bağlayanı, en ortak kesişim bölgesi, yapan, eyleyen ve en önemlisi hisseden olarak insan ve onun varolma mücadelesini vizöründen izleyen çalışmalardan oluşuyor.

 

 

bottom of page